dinsdag, 25. oktober 2016 - 12:00 Update: 10-12-2016 18:58

Crowdfunding als alternatief voor sparen?

ROTTERDAM (EZPress) - Crowdfunding is al bij veel ondernemers bekend als mogelijkheid om kapitaal of krediet op te halen. Maar crowdfunding biedt aan de andere kant ook een interessant alternatief voor sparen, nu de meeste spaarrekeningen slechts 0,3% procent rente per jaar bieden.

De belangrijkste twee vormen in Nederland zijn crowdfunding gebaseerd op aandelen en op leningen. Crowdfunding op basis van aandelen wordt equity crowdfunding genoemd. Aan deze vorm kleven erg hoge risico’s. Je kunt dit opvatten als een vorm van beleggen, maar in tegenstelling tot bedrijven waarvan aandelen op de beurs worden verhandeld betreft dit in de regel startups. Gemiddeld ontwikkelt niet meer dan 1 op de 10 startups zich tot een goedlopend succesvol bedrijf in de eerste vijf jaar, de kans dat je het ingelegde geld verliest is daarom groot. Hier tegenover staat dat wanneer het bedrijf echt groot wordt, de beloning aanzienlijk is.

Crowdfunding op basis van een lening wordt ook wel crowdlending genoemd. Dit is in Nederland een populaire vorm, mede omdat Nederlandse banken steeds meer ondernemingsplannen afwijzen voor kredietverlening. Een recent rapport van het World Economic Forum stelde dat hier een grote uitdaging ligt voor de Nederlandse economie. Veel ondernemers kunnen niet terecht bij de bank, niet vanwege de kwaliteit van hun voorstel maar omdat het net in een sector valt die de bank niet financiert, of simpelweg omdat het benodigde bedrag te laag is om interessant te zijn voor een bank.

Bij crowdlending staat de uitgekeerde beloning vast, bijvoorbeeld op een jaarlijkse rente van 7%. Ook hieraan kleeft een risico: er is een kans dat de ondernemer niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Anders dan bij equity crowdfunding staat hier geen mogelijkheid op een hoge beloning tegenover, dus het is zaak deze risico’s zo klein mogelijk te houden. De twee belangrijkste factoren bij het uitkiezen van projecten zijn de risicoclassificatie en de zekerheden.

Voor het inschatten van het risico dat een ondernemer de lening niet meer kan terugbetalen is het zaak goed de cijfers te bestuderen. De belangrijkste waarden hierbij zijn de verwachte rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Sommige crowdfunding platforms tonen daarnaast een onafhankelijke risicoclassificatie opgesteld door een rating agency. Zo hanteert crowdfunding platform Capital Circle de ratings van CreditReform, een door de ECB geaccrediteerd rating agency. De onafhankelijkheid van een classificatie is cruciaal, omdat crowdfunding platforms zelf een belang hebben bij een goede rating.

Daarnaast is het belangrijk dat risico’s worden afgedekt met zekerheden. Denk hierbij aan een hypotheekrecht op vastgoed of materiaal, of een garantie van een achterliggende franchiseorganisatie. Een voorbeeld hiervan is de overeenkomst die snoepwinkel franchise Jamin met Capital Circle heeft afgesloten: voor alle leningen van nieuwe franchisenemers op dit platform staat het moederbedrijf Jamin Winkelbedrijf BV voor 70% garant middels een terugkoopverklaring op voorraden. Zo kunt u momenteel investeren in een lening voor Jamin Almere, met 7% rente en bovengenoemde zekerheden.